PONY GAMES

HRA č.1

SLALOM / SPEED WEAVERS

DVOJICE

Vybavení: 1 štafetový kolík, 5 slalomových tyčí.

Pravidla hry: Oba jezdci na startu, první projede slalom se štafetovým kolíkem tam i zpět, předá jej druhému jezdci a ten jede to samé.

CHYBY

• Jezdec mine "branku" (prostor mezi dvěma tyčkami) - musí se vrátit zpět a projet ji znovu.

• Jezdec, který shodí tyčku, ji musí postavit a projet znovu poslední projetou "brankou",která předcházela této tyčce, a to z libovolného směru; shodí-li poslední, musí projet mezi 4. a 5. Tyčkou.

• V mezinárodních Mounted-games: Projíždí-li jezdec znovu branku, musí ji projet ve směru, kterým ji projel původně.

HRA č.2

DVĚ VLAJKY / TWO FLAGS 

DVOJICE 

• Vybavení: 2 kužely na vlajky, 2 vlajky 

• Pravidla hry: První jezdec je na straně startu, druhý je na zadní straně. Po signálu první jezdec s vlajkou v ruce jede k prvnímu kuželu, kam ji umístí, poté pokračuje k druhému, kde vezme vlajku a doveze ji za zadní čáru druhému jezdci, který jede to samé z druhé strany.

 CHYBY 

• Při opravování může jezdec seskočit, ale musí být opět v sedle než pojede sebrat / předat vlajku. 

HRA č.3

DVA HRNEČKY / MUGSHUFFLE

 DVOJICE

 • Vybavení: 2 hrnečky, 4 slalomové tyčky.

 • Pravidla hry: První jezdec za startovní čárou, druhý za zadní. Po signálu první jezdec přenese hrneček z první tyčky na druhou, poté ze třetí na čtvrtou. Když překročí zadní čáru, startuje v protisměru druhý jezdec a přenese hrnečky zase zpět.

 CHYBY

 • Pokud jezdec bere hrneček a on mu upadne, může sesednout, ale musí znovu nasednout, než ho pojede umístit. 

• Spadne-li hrneček, když se umísťuje, smí jej jezdec dát ze země.

HRA č.4

PROVAZ / PONY PAIRS 

DVOJICE

 • Vybavení: 1 provaz, 4 tyčky.

• Pravidla hry: První jezdec je za startovní čárou, druhý za zadní. Po signálu první jezdec projede s provazem slalom. Za zadní čárou druhý jezdec chytí konec provazu a společně se vrátí slalomem zpět. 

CHYBY 

• Pustí-li jezdec (jezdci) provaz, mine či poboří tyčku, musí se společně vrátit na místo, kde došlo k chybě.

 • Dojde-li k chybě při projíždění branky, je třeba se vrátit zpět a projet ji celou znovu. 

• K předání provazu smí dojít pouze v zóně pro předání. 

• K předání provazu smí dojít pouze v zóně pro předání. 

• Ruce jezdců se nesmí křížit. 

• První jezdec nesmí držet pouze oba konce provazu (smyčka). 

• Oba jezdci musí držet provaz, dokud úplně nepřejedou za zadní / cílovou čáru.