EXTREME TRAIL

Extreme Trail - historie

Extreme Trail vznikl ve Spojených státech amerických, kde je v současné době více používaný název Mountain Trail. Jeho otcem a velkým propagátorem po celém světě je Mark Bolender, několikanásobný šampion USA v Extreme Trailu. Do Evropy se dostal Extreme Trail v roce 2011, kdy byl v sousedním Německu otevřený první evropský Extreme Trail Park. V České republice zakořenil Extreme Trail v roce 2013 a v dnešní době najdeme Extreme Trail Parky již ve všech zemích sousedících s Českou republikou.

Co je Extreme Trail?

Extreme Trail je otevřený pro všechny jezdecké styly a plemena koní, včetně oslů a jejich kříženců. I když je v současnosti známý především díky soutěžím, nesmíme zapomínat na základní poslání Extreme Trailu, kterým je nový pohled na výcvik koní ve všeobecné rovině. Většina koní má v moderním jezdectví jednostranné využití, čímž se vytrácí jejich schopnost se vyrovnat s nezvyklými situacemi. Zpravidla již první minuty tréninku v Extreme Trail Parku odhalí mezery ve vztahu člověk - kůň a pokud je výcvik vedený pod zkušeným dohledem, kůň velmi rychle začíná přehodnocovat své dosavadní ohraničené návyky. Systematický výcvik posiluje u koně samostatnost, sebedůvěru a jistotu při překonávání extrémních překážek a netradičních situací. Při pravidelném výcviku získává dvojice postupně jistotu a vzájemnou důvěru, zlepšují překonávání překážek s technickou přesností, jemností a rychlostí.

Extreme Trail - výcvik

Smyslem výcviku je dát koni svobodu a podmínky pro samostatné rozhodování. Při výcviku na překážkách je nezbytným výcvikovým prvkem průprava ze země. Přitom je kůň na překážku vyslaný či navedený na dlouhém vodítku vodičem stojícím či pohybujícím se mimo překážku. Tímto jsou přirozené smysly a reflexy koně, jakožto útěkového zvířete, ze strany člověka minimálně ovlivňované. Vlastní zodpovědností na aktuální situaci (překážce) se kůň učí jak poslušnosti, tak důvěře v člověka. Učí se samostatně dávat pozor na překážku, přitom snižuje hlavu, začíná překážku kontrolovat (očuchávání, hrabání, odžvýknutí) a hledá ideální cestu k překonání. Výsledkem je pak vzájemná důvěra, kdy kůň věří člověku, že ho nevede do nepřekonatelných situací a člověk pak důvěřuje svému koni, že mu pomůže překonat i ty nejnáročnější situace s klidem a jistotou. Tato adaptace na extrémní situace pak koni usnadní se lépe vyrovnat s překážkami s jezdcem v sedle. Úrovně obtížnosti jsou postupně navyšovány a nejnáročnější překážky a jejich různorodé překonávání jsou určeny pro nejzkušenější dvojice.

Extreme Trail - cíl

Cílem je vybudovat skutečné partnerství mezi koněm a člověkem. Překonávat překážky jistě a klidně, uvolněně a s rovnoměrnou rychlostí. Takto nabyté zkušenosti se následně pozitivně prolínají i do každodenní praxe.

Co je Extreme Trail Park?

Jde o kombinaci extrémních překážek cíleně vystavěných na malém prostoru. Střídají se zde povrchy, profily, materiály, výšková převýšení. Překážky jsou vytvořené převážně z přírodních materiálů, mají svůj řád, navazují jedna na druhou a vytváří tak v koncentrovaném rozložení ideální podmínky pro výcvik. Zvláště pro nezkušeného koně je na začátku výcvik náročný na jeho soustředění, protože mu rozmanitost překážek neumožňuje tyto překonávat mechanicky bez přemýšlení. Proto je při prvních výcvikových pobytech v Extreme Trail Parku velmi důležité poskytnout koni odpovídající pauzy. Základní překážky pro Extreme Trail:

Doporučené překážky pro tratě Extreme Trail

Houpačka (materiál dřevo)
Voda (brody, rybníčky, potoky, umělé vodní překážky)
Kladina (materiál dřevo)
Lanový most (materiál dřevo)
Klády vodorovné (kmeny stromů - kulatina)
Malá lávka (materiál dřevo)
Náspy, soutěsky, příkopy (přírodní či uměle vytvořené)
Stupně - Texas step (materiál dřevo, štěrk)
Bludiště (kameny, klády, pařezy, větve)
Zvýšený čtverec (materiál dřevo samotné či vysypáno štěrkem)
Střecha (materiál dřevo)

Celý povrch Extreme Trail Parku (včetně povrchu překážek) by měl být rozmanitý, měly by se zde střídat základní povrchy: tráva, štěrk, dřevo, písek, voda. Na lokálních místech je možno využít i hlubokého terénu (orba), mulčovací kůru, beton, ploché kameny, imitace lesní těžby (drobnější větve), bahno. Je možné využít i pneumatiky za předpokladu, že jsou vyplněné materiálem, který se neboří. Nejsou povolené plochy z plastů.